Co by dnes Maslow a Randová řekli investorům

23.01.2022

By Frank Holmes: Vždy mě fascinovalo, co lidi motivuje. Co motivuje Tigera Woodse jít si za svým cílem stát se nejlepším golfistou světa? Jaká je motivace, která vede Warrena Buffetta k tomu, aby pokračoval v nakupování společností namísto odchodu do důchodu na Tahiti?

Originál článku publikován zde: 5. dubna 2013


Nejzáhadnější je motivace, která nutí investory nakupovat nebo prodávat své akciové pozice, když výzkum ukazuje, že držení investice v dlouhodobém horizontu je úspěšnější než načasování trhu.

Jak uvádí Business Insider, existuje "důkaz, že [investoři] páchnou investováním". Průměrný investor za posledních 20 let výrazně zaostával za ropou, akciemi, zlatem a dluhopisy. Zatímco v průměru investoři získali výnos 2 procenta, ropa, akcie a zlato vzrostly asi o 8 procent.

Skrovné výnosy můžete snadno připsat emocionální horské dráze, která řídí rozhodnutí o nákupu a prodeji, ale abyste narušili vzorec slabého výkonu, může být lepší porozumět motivaci vyskytující se na podvědomé úrovni.

Každý, kdo se účastnil kurzu psychologie na univerzitě, pravděpodobně zná klasickou hierarchii potřeb Abrahama Maslowa, která řídí lidskou motivaci. Nejzásadnější potřeba je zobrazena na základně pyramidy. Naše fyziologické potřeby potravy, vody, přístřeší a tepla mají nejvyšší prioritu. Teprve poté, co jsou tyto potřeby uspokojeny, se snažíme uspokojit naši potřebu bezpečí. Poté se můžeme přesunout k sounáležitosti, pak k vlastní sebeúctě, a až poté, co budeme mít jistotu, že jsou všechny tyto potřeby naplněny, potom můžeme dosáhnout naplnění nebo seberealizace.

Musím poděkovat Christine Comafordové, dynamické moderátorce a globální myšlenkové vůdkyni podnikové kultury a optimalizace výkonu, za svůj pověstný okamžik s žárovkou, když jsem spojil Maslowova pozorování ze 40. let s reakcemi investorů na dnešní globální události.

Rád se učím o neurovědách a behaviorálních financích, takže jsem se těšil na její prezentaci na globální konferenci o vedení pro generální ředitele, které jsem se zúčastnil v Turecku. Ale když jsem vešel do místnosti, byl jsem ohromen tím, kolik stejně smýšlejících manažerů se zajímalo o její výzkum a postřehy.

Tito manažeři chtějí pochopit, proč zákazníci kupují určité produkty, proč investoři prodávají akcie, aby kupovali dluhopisy, a proč se zdá, že jejich zaměstnanci nemají takovou úroveň angažovanosti, jakou měli kdysi. Také věřím, že lídři chtějí pochopit, proč se lidé v dnešní době necítí bezpečně.

V nedávném příspěvku ve Forbes, Christine zdůrazňuje, jak důležité je, aby se lidé cítili bezpečně, cítili, jako by sem patřili, a měli pocit, jako by na nich záleželo, než se dostanou do toho, co nazývá "chytrý stav". Tento stav je, když lidé mají přístup ke všem částem mozku a mohou reagovat podle vlastního uvážení, spíše než podle "plazího mozku", kdy člověk jednoduše reaguje jedním ze tří způsobů: boj, útěk nebo zmrazení.

Potřeba, aby se lidé cítili bezpečně, cítili, že někam patří a že na nich záleží, "je naprogramována do jejich podvědomí tak silně, že po nich doslova touží," říká.

Její diskuse se mnou dnes obzvlášť rezonuje, protože se domnívám, že kroky vlád ve vyspělém světě udržely tento nedostatek pocitu bezpečí, bránící investorům posouvat se nahoru v Maslowově hierarchii potřeb a který brání jejich portfoliím dosahovat vynikajících výnosů nabízených ropou, zlatem a akcií za posledních 20 let.

Nyní, s nejnovějším dramatem vytvořeným trojúhelníkovými mocnostmi kyperského parlamentu, Mezinárodního měnového fondu a Evropské unie, zprávy o zabavení kyperských bank šíří šokové vlny po celém světě. Jak se mohou investoři cítit bezpečně, když mají vlády tu drzost zabavit jejich peníze?

Ayn Randová varovala před takovým jednáním ve své knize "Atlasova vzpoura". Zde je úryvek, který se dnes obzvláště hodí:

"Kdykoli se mezi lidmi objeví ničitelé, začnou ničením peněz, protože peníze jsou lidskou ochranou a základem morální existence. Ničitelé zabaví zlato a zanechají jeho majitelům padělanou hromadu papíru. To zabíjí všechna objektivní měřítka a dostává lidi do svévolné moci svévolného tvůrce hodnot."

A pro ni bylo zlato objektivní hodnotou, "ekvivalentem vyprodukovaného bohatství", protože papír je pouze "hypotékou na bohatství, které neexistuje".

To je přesně důvod, proč bylo mnoho investorů do zlata zklamaných, že žlutý kov si nevedl dobře. Zatímco výkonnost zlata v krátkodobém horizontu byla neintuitivní, já plánuji se držet své vlastní rady. Cítím se jednoduše bezpečněji s malým množstvím zlata jako pojistkou.

S pozdravem,

Frank Holmes


Autor: Frank Holmes

Překlad: Finanční ninja

Líbil se Vám tento překlad?

Pomozte prosím zachovat provoz stránek Financnininja, i nejmenší finanční příspěvek velice pomáhá. Moc děkuji!