Dopad zákazu SWIFTU na Rusko a svět

01.03.2022

By Daniel Lacalle: Není pochyb o tom, že zákaz SWIFTu je pravděpodobně nejpřísnější z možných finančních sankcí a že neexistují žádné snadné alternativy, ale postupem času je také jasné, že rozsáhlé negativní důsledky ukrajinské války budou pravděpodobně trvat mnoho let.

Článek byl publikován zde: 27.02.2022


SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je globální finanční systém, který umožňuje okamžité a bezpečné převody peněz přes hranice. Je to web, který ověřuje všechny finanční transakce. Propojuje 11 000 bank a institucí ve více než 200 zemích se 40 miliony zpráv denně. Použití SWIFT zajišťuje, že transakce proběhnou během několika sekund bezpečným způsobem. Přibližně 1 % těchto zpráv podle BBC zahrnuje ruské platby.

V rámci sankcí Západu vůči Rusku byl jeho bankám zakázán přístup do systému SWIFT. Spojené státy a Evropská unie navíc oznámily omezení pro Ruskou centrální banku, která blokují přístup k rezervám ve výši více než 600 miliard dolarů. Ruská centrální banka uvádí, že pouze 22 % jejích mezinárodních rezerv tvoří americké dolary, zatímco zlato tvoří 23 %.

Co to znamená? Tento krok má na jedné straně zablokovat všechny možnosti centrální banky bránit svou měnu před ještě větším propadem vůči americkému dolaru nebo euru. V posledních letech Ruská centrální banka omezuje svou expozici vůči americkým státním dluhopisům a přechází z rezerv v amerických dolarech na eura a jüany a také na zlato. Přístup k těmto rezervám je nyní obtížnější a v případě eura a jenu pravděpodobně téměř nemožný.

Pro ruské banky zákaz systému SWIFT zvyšuje riziko bankrotu, protože se občané obávají ztráty svých vkladů a kolapsu každodenních operací, i když začnou využívat jiné alternativy.

Nesmíme však zapomínat na významný dopad i na evropské banky. Podle JP Morgan mají evropské banky pohledávky vůči ruským bankám až 80 miliard dolarů. Zákazem SWIFT tyto nároky nezmizí, ale pokud ruské banky upadnou do procesu dekapitalizace, rizika nesplácení se znásobí.

Pouze tři země mají zakázáno používat SWIFT. Írán, od roku 2012 Severní Korea a nyní Rusko, byť částečně. V systému zůstává export ropy a zemního plynu a dalších klíčových komodit.

Bez SWIFTu jsou ruské banky a centrální banka fakticky zablokovány v činnosti v globálním měřítku, což znamená další riziko dominového počtu nesplácení ze strany emitentů a nemožnost provádět nejzákladnější mezinárodní operace.

Ruské banky však mohou obejít systém SWIFT a použít jiné alternativy, zejména prostřednictvím paralelního systému v Číně, nazývaného CIPS (Cross-Border Interbank Payments System), který usnadňuje transakce v jüanech. Podle CIPS provádí prostřednictvím svého systému transakce v jüanech nejméně 25 ruských bank.

Využití CIPS a dalších přímých či nepřímých nástrojů k obejití SWIFTu bylo alternativou pro Írán a Severní Koreu, ale neřeší problém přístupu k rezervám centrální banky ani skutečně nezmírňuje nemožnost provádět globální transakce. Podle BIS (Bank Of International Settlements) se jüan používá pouze ve 4 % globálních měnových transakcí.

Ruské banky a centrální banka mohou finanční ránu mírnit pomocí alternativních systémů, ale negativní dopad nelze podceňovat.

Může dojít i k odporu vůči Spojeným státům. Pokud jiné země zjistí, že existuje platná alternativa k SWIFT, mohou se cítit nuceny posílit vztahy s Čínou.

Zákaz SWIFTu ruským bankám může ochromit mnoho latinskoamerických a blízkovýchodních ekonomik, které mají hluboké finanční vazby s Ruskem, ale pro Spojené státy existuje riziko, že alternativa CIPS, která je dnes přinejlepším marginální, rychle poroste.

Spojené státy a Evropa nemohou zcela zakázat SWIFT kvůli důležitosti vývozu ruské ropy, plynu, kovů a pšenice, což může způsobit řadu problémů, které výrazně omezují takzvanou "jadernou variantu". Velké zlaté rezervy ruské centrální banky jsou také odlišujícím faktorem ve srovnání s jinými ekonomikami.

Bez ohledu na to, jak se na tyto sankce díváme, není pochyb o tom, že existují nezamýšlené přeshraniční dopady a mohou mít neočekávané negativní důsledky pro všechny zúčastněné.

Není pochyb o tom, že zákaz SWIFTu je pravděpodobně nejpřísnější z možných finančních sankcí a že neexistují žádné snadné alternativy, ale postupem času je také jasné, že rozsáhlé negativní důsledky ukrajinské války budou pravděpodobně trvat mnoho let.

Urychlí toto opatření globální finanční posun směrem k Číně? Pravděpodobně ne v krátkodobém horizontu, vzhledem k relativně skromnému používání jüanu ve srovnání s významem Číny v globální ekonomice, ale důsledky tohoto opatření v globálním finančním světě ještě nebyly plně pochopeny. Globální systém finančních transakcí zůstává nezpochybnitelným lídrem pouze tehdy, je-li skutečně globální a dalekosáhlý. Negativní dopad pro Rusko je nezpochybnitelný, ale je třeba vidět dlouhodobé důsledky tohoto opatření.


Autor článku: Daniel Lacalle

Překlad: Finanční ninja


Líbí se Vám překlad tohoto článku?

Pomozte prosím zachovat provoz stránek Financnininja, i nejmenší finanční příspěvek velice pomáhá. Moc děkuji!