Držte se! Zlato je možná přece jen základem měnového systému

18.06.2022

By Jim Rickards: Index S&P se blíží k medvědímu trhu, který je definován jako pokles o 20 % nebo více oproti nedávným maximům. A může klesnout ještě více. Od druhé světové války proběhlo 14 medvědích trhů. Průměrná ztráta během těchto medvědích trhů byla 30 % a trvaly přibližně rok.

Článek byl publikován zde: 13.06.2022


Pokles, jaký jsme neviděli už několik desetiletí

A vzhledem k tomu, že Fed je po údajích o inflaci z minulého týdne připraven tento týden opět zvýšit úrokové sazby, mohli bychom být brzy svědky ještě většího poklesu trhu, jaký jsme nezažili již několik desetiletí.

To není šíření strachu ani hyperbola. Je to jen střízlivé zhodnocení situace.

Fed je hluboce znepokojen inflací a bude pokračovat v agresivním zvyšování úrokových sazeb, aby se ji pokusil zkrotit. Většina analytiků předpokládá, že ve středu dojde ke zvýšení sazeb o 50 bazických bodů, ale po páteční zprávě o inflaci se šance na zvýšení o 75 bazických bodů výrazně zvýšily.

Někteří dokonce předpokládají zvýšení sazeb o 100 bazických bodů. Bez ohledu na to bude Fed v dohledné době pokračovat v agresivním zpřísňování.

Ekonomika ani akciový trh však nesnesou takové zpřísnění, které je nutné k tomu, aby se inflace skutečně zastavila.

Od konce druhé světové války Fed zahájil snad tucet cyklů zpřísňování, v nichž zvyšoval úrokové sazby. Všechny tyto cykly zpřísňování kromě jednoho vyústily v recesi. To je téměř dokonalá bilance.

A není absolutně žádný důvod očekávat, že tentokrát tomu bude jinak, zejména vzhledem k obrovským excesům ve finančním systému.

Což vyvolává otázku, zda je Federální rezervní systém na mizině?


Jak může být Fed na mizině?

Když nadhodíte téma, že Federální rezervní systém je na mizině, většina lidí reaguje slovy:

"To není možné! Fed nemůže zkrachovat. Může prostě tisknout více peněz."

To je typická reakce, která však svědčí o nepochopení toho, co jsou peníze a jak Fed ve skutečnosti funguje. Ano, Fed může tisknout tolik peněz, kolik chce. Ale peníze nejsou pro Fed aktivem, nýbrž pasivem.

Vezměte si z kabelky nebo peněženky dvacetidolarovou bankovku a přečtěte si ji. Přes celou horní stranu je napsáno: "Bankovka Federálního rezervního systému". Bankovka je forma dluhu; jinými slovy, je to závazek. To je jasné, když se podíváte na rozvahu Fedu (je veřejně dostupná na internetových stránkách Fedu).

Aktiva se skládají především z cenných papírů: většinou z pokladničních poukázek a dluhopisů americké státní pokladny a cenných papírů krytých hypotékami. Pasiva tvoří hotovost, mince a rezervy uložené členskými bankami u Fedu. Čisté jmění nebo kapitál Fedu je jednoduše součet aktiv a pasiv.

Tento účet vlastního kapitálu představuje v poměru k celkovým aktivům jen malý zlomek kapitálu.

Jinými slovy, Fed vypadá jako hedgeový fond s vysokou mírou zadlužení. Tisknutím peněz lze nakoupit více cenných papírů, ale tím se pouze ještě více zvyšuje pákový efekt rozvahy, protože se na stejnou část kapitálu nabaluje více aktiv (cenných papírů) a závazků (peněz a rezerv).

Ale co když je to ještě horší? Co když jsou aktiva menší než pasiva, takže Fed má záporné čisté jmění?


Méně než nula

Záporné čisté jmění je jednou z definic platební neschopnosti, což je zkrácený název pro bankrot. V ustáleném stavu by k tomu nedošlo. Fed by mohl jen tak sedět; nechat aktiva splatná v nominální hodnotě; a nechat si vyplatit hotovost od emitenta, přičemž hotovost prostě zmizí, když ji Fed obdrží.

Fed by mohl postupně snižovat zadlužení jen tím, že by nic nedělal. Ale co kdyby se rozvaha Fedu přeceňovala podle tržní hodnoty jako skutečný hedgeový fond? Nebo co kdyby Fed prodával cenné papíry se ztrátou, místo aby jen čekal na jejich splatnost v nominální hodnotě?

Účetní metoda Fedu neprovádí tržní oceňování, ale každý analytik může provést výpočty i tak, stačí se podívat na splatnost aktiv a použít aktuální tržní ceny těchto aktiv. Pokud tak učiníte, zjistíte, že vyšší úrokové sazby vedly k tomu, že mnoho cenných papírů v portfoliu Fedu má nižší hodnotu, než je účetní hodnota.

To je dluhopisová matematika 101: vyšší sazby = nižší ceny. Kromě toho Fed nechce čekat na snížení zadluženosti. Chce rychle snížit rozvahu. To znamená prodej aktiv, zejména méně likvidních cenných papírů krytých hypotékami.

Zde vznikají skutečné provozní ztráty, protože skutečný prodej pod nominální hodnotou má za následek ztrátu, která musí být započtena do kapitálu. Takže ano, Fed je pravděpodobně insolventní na základě tržní hodnoty (metoda, kterou nepoužívá).


Guvernér Fedu přiznává, že Fed je insolventní

Pokud byste Fed hodnotili na základě tržní hodnoty stejně jako hedgeový fond, jeho kapitál by byl vymazán. Je nesolventní. Jednou jsem měl rozhovor s členem Federálního výboru pro volný trh, který mi to soukromě přiznal. K závěru jsem dospěl sám, ale ona mi to potvrdila.

Rozhovor probíhal následovně: Řekl jsem:

"Myslím si, že Fed je nesolventní."

Tato guvernérka se nejprve bránila a řekla:

"Ne, nejsme".

Ale já jsem na ni zatlačil trochu víc a ona řekla:

"No, možná."

A pak jsem se na ni podíval a ona řekla:

"No, jsme, ale na tom nezáleží."

Jinými slovy, guvernérka Federálního rezervního systému mi soukromě přiznala, že Federální rezervní systém je nesolventní, ale řekla, že na tom nezáleží, protože centrální banky kapitál nepotřebují.

No, centrální banky kapitál potřebují.

Z krátkodobého hlediska může mít pravdu v tom, že na tom nezáleží. Většina lidí ani neví, co je Federální rezervní systém, natož aby věděli o vnitřních účetních problémech, které jsem zde popsal. Ale v příští panice na tom může záležet.


Zlato je možná přece jen základem měnového systému

Problémem je, že každá finanční krize je větší než ta, která jí předcházela, protože samotný systém je větší kvůli masivním intervencím centrálních bank. Je to otázka rozsahu.

Jak může Fed zachraňovat velké banky, když je sám nesolventní? Problém možná není ani tak právní, jako spíše otázka důvěry.

Pro jistotu dodejme, že Fed má přece jenom skryté aktivum, kterým může všechny ty nepříliš skryté ztráty kompenzovat. Fed má ve svých účetních knihách zlatý certifikát založený na množství zlata v hodnotě 42,22 USD za unci.

Pokud by se toto zlato přecenilo na současnou tržní cenu 1 850 USD za unci, ze vzduchu by se objevilo dalších 500 miliard USD. Tato částka by mohla být přidána ke kapitálu Fedu.

Fed o zlatě nerad mluví, ale možná je celý měnový systém přece jen založen na zlatě.

Jednoho dne to možná zjistíme na vlastní kůži.


Autor článku: Jim Rickards

Překlad: Finanční ninja

Sledujte stránky Finanční ninja na Telegramu: https://t.me/financnininja


Pokud se Vám tyto stránky líbí, můžete přispět skrze tlačítko níže

Nebo jako sponzor skrze PREMIUM sekci a mít tak přístup k placeným článkům


POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Důrazně doporučujeme individuální zvážení rizik!

Článek je výlučně názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názory redakce.