Inflace vrátila ceny zlata k 2 000 USD

20.04.2022

By InstaForex: Spojení extrémně vysoké inflace a geopolitické krize na Ukrajině stačilo, aby se ceny zlata vrátily k 2 000 USD.

Článek byl publikován zde: 19.04.2022


Federální rezervní systém a světové centrální banky stojí před téměř nemožným úkolem snížit rostoucí inflaci. Bude nutné přijmout drastická opatření, včetně zvýšení sazeb minimálně na polovinu aktuální míry inflace, tzn. na 4-6 %.

To samo o sobě by ale ke kompletní normalizaci inflace nevedlo. K dosažení tohoto cíle se vlády musí zaměřit na hlavní vlivy, které 40leté maximum způsobily.

Míra inflace začala růst dlouho před geopolitickou situací na Ukrajině. Růst inflace začal, když centrální banky vyčlenily obrovský kapitál na obnovu ekonomiky zdevastované obdobím recese a na splnění úkolu, který je do recese zavedl. Za druhé, hlavní příčinou růstu cen byly a stále jsou vedle devalvace světových měn problémy s dodavatelskými řetězci, které zatím nebyly vyřešeny.

Geopolitické napětí na Ukrajině přilévá olej do ohně a zhoršuje problémy se zásobováním, konkrétně pak ceny energií a potravin. Rusko je třetím největším vývozcem ropy do světa. A velký podíl na vývozu z Ukrajiny i Ruska má produkce obilí, zejména kukuřice a pšenice.

Ukrajina je například pátým největším producentem a vývozcem kukuřice na světě, zatímco Rusko je třetím největším vývozcem pšenice na světě. Společně tvoří slušné procento vývozu těchto obilovin do celého světa. Tento vývoz nyní bezpochyby skončil nebo byl značně omezen.

K nedávnému růstu inflace přispěly ceny potravin a energií. Jen ceny benzínu minulý měsíc vzrostly o 18 %. Přestože jsou Spojené státy mezi producenty ropy jedničkou, bojkot ruské ropy ze strany USA a Evropské unie je výrazně zasáhl.

Tyto inflační síly budou stále natolik neměnné, že si lze těžko představit, že by byly problémy s dodavatelskými řetězci vyřešeny ještě letos. A pravděpodobně nezmizí ani v roce 2023. Tyto obavy jsou spolu s pokračující devalvací světových měn návodem na dvojcifernou inflaci.

Investoři se obracejí ke zlatu a americkým dluhovým nástrojům jako ke třídě aktiv, která je bude před současnou nejistotou nejbezpečněji chránit.


Autor článku: Tým Instaforex

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Důrazně doporučujeme individuální zvážení rizik!

Článek je výlučně názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názory redakce.