Komodity nezpůsobují inflaci. Tisk peněz ano

04.05.2022
Zdroj: Pixabay.com
Zdroj: Pixabay.com

By Daniel Lacalle: V tomto světě měnového šílenství se vás obhájci neustálého uvolňování centrální banky snaží každý den přesvědčit, že inflace je způsobena mnoha faktory, nikoli tiskem měny.

Článek byl publikován zde: 31.03.2022


Mnozí z inflace viní nákladové faktory nebo dokonce spekulace, ale to všechno jsou nakonec důsledky, nikoli příčiny. Růst cen je vždy způsoben tím, že více jednotek měny směřuje do vzácných nebo hmotných aktiv.

Jasným příkladem jsou komoditní burzovně obchodované fondy (ETF). V roce 2022 investoři nakupovali tyto produkty, aby se ochránili před inflací a dosáhli reálných výnosů. Tyto nákupy nejsou příčinou, ale důsledkem. Vzhledem ke zvýšeným obavám z inflace, pravděpodobnosti růstu úrokových sazeb a zvýšeným geopolitickým obavám zaznamenaly fondy zaměřené na komodity v roce 2022 rekordní příliv prostředků. Od začátku roku do 25. února shromáždily komoditní ETF podle Wealthmanagement.com čistý příliv 8,5 miliardy dolarů. To však není úplný obrázek. Podle Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) se celková hodnota různých nástrojů souvisejících s komoditními indexy, které nakoupili institucionální investoři, zvýšila z odhadovaných 15 miliard USD v roce 2003 na odhadovaných 200 miliard USD. Podle společnosti Market Research se velikost globálního trhu s komoditními službami v roce 2020 odhaduje na 4 biliony USD.

V roce 2020 byla většina investorů v oblasti energií a komodit velmi podhodnocená. Prudký nárůst sociálně odpovědných investic a nedávná historie nedostatečné výkonnosti komodit ve srovnání s dluhopisy a akciemi vytvořily obrovské podhodnocení. S tím, jak se rozplynuly obavy z inflace a geopolitických událostí, fondy přerozdělily kapitál z podhodnocení na stejnou váhu a nyní, v roce 2022, na nadhodnocení.

K tomu došlo ve stejné době, kdy centrální banky do ekonomiky napumpovaly nebývalé množství peněz. V letech 2020 až 2021 vzrostla aktiva hlavních centrálních bank o více než 10 bilionů USD. Navíc růst široké peněžní zásoby (M3) v letech 2020 a 2021 rostl v hlavních ekonomikách dvouciferným tempem.

Je zřejmé, že jedna nebo dvě ceny mohou růst nezávisle na sobě v důsledku konkrétních událostí. To může způsobit válka, ale ne plošné a všeobecné zvýšení všech cen. Navíc ceny komodit a potravin rostly na mnohaletá maxima již předtím, než se o invazi na Ukrajinu začalo mluvit.

Čtenáři se mohou domnívat, že to vše je způsobeno spekulacemi obchodníků, ale akce obchodníků fungují oběma směry. Obchodníci ceny nevytvářejí, ale obchodují s nimi. Navíc obchodníci nemohou dlouho ovlivňovat mezní cenu komodity, pokud neexistují fundamentální faktory, inflace a peněžní realita. Existuje řada zpráv CFTC, které dokazují, že investování nemá vliv na ceny komodit. V letech 2013 až 2019 ceny komodit nerostly. Proč? Protože široký růst peněz nerostl nad reálnou poptávkou po penězích.

Ropa a plyn zdražily všude stejně, přesto je inflace indexu spotřebitelských cen (CPI) v eurozóně a ve Spojených státech výrazně odlišná od zemí, kde je dovoz energií mnohem vyšší, jako je Japonsko a Korea. Proč je inflace spotřebitelských cen v eurozóně a USA dvakrát vyšší než v těchto asijských zemích? Mnohem vyšší růst objemu peněz v letech 2020-21.

Válka na Ukrajině vytvořila další záminku k tomu, aby se inflace svedla na ropu a zemní plyn. Zdá se však, že všichni ti, kdo inflační tlaky svádějí na komodity, nadále ignorují masivní růst cen v oblasti bydlení, zdravotní péče a vzdělávání, jakož i zboží a služeb, kde došlo k evidentnímu nadbytku kapacit. Podobný problém vykazují i světové ceny potravin. Index cen potravin Organizace spojených národů a Organizace pro výživu a zemědělství neustále roste a dosáhl historických maxim ještě před covid krizí.

Ropa a plyn budou sloužit jako záminka pro inflaci, dokud budou nízké úrokové sazby a masivní tvorba měny. Skutečnost je však taková, že až obojí nějakým způsobem deflací projde, problém znehodnocování měny zůstane.

Inflace byla již před krizí covid-19 vyšší, než naznačoval ukazatel CPI. Růst cen nereprodukovatelného zboží a služeb, bydlení, zdravotní péče, čerstvých potravin a vzdělání byl výrazně vyšší než procento CPI. Podle Deutsche Bank rostly až pětkrát rychleji než index CPI. K vysoké inflaci u věcí, které denně spotřebováváme, docházelo i v dobách, kdy někteří tvrdili, že "žádná inflace není".

Nyní se nárůst objemu peněz promítl do exploze všech cen, ať už se týkají energií, nebo ne. Někteří budou vinit mzdy, jiní válku na Ukrajině a další slabé oživení. Faktem je, že destrukce měny je jádrem všeobecného růstu cen všude. Vše ostatní jsou anekdoty nebo důsledky, nikoli příčiny.

Více jednotek měny směřuje do vzácných aktiv, protože investoři hledají ochranu před inflací. To není spekulace, to je ochrana před znehodnocením měny.


Autor článku: Daniel Lacalle

Překlad: Finanční ninja

Sledujte nás na telegramu: https://t.me/financnininja

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Důrazně doporučujeme individuální zvážení rizik!

Článek je výlučně názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názory redakce.