Sbohem nezávislosti centrálních bank, ahoj inflaci: Z makroekonomického pohledu

16.05.2022

By Tyler Durden: "Od počátku věků existují tři velké vynálezy," poznamenal ekonom Will Rogers: "Oheň, kolo a centrální bankovnictví."

Článek byl publikován zde: 13.05.2022


Před poslední z nich bychom měli vložit slovo "nezávislé", protože právě autonomní centrální banky předsedaly v posledních 30 letech nízkoinflačnímu režimu vyspělého světa. Jakmile však vlády začnou znovu prosazovat svůj vliv na měnovou politiku, bude to stále větším zdrojem inflace a nestability trhů. Vyhlídky na brzký návrat k režimu nízké inflace se rychle zmenšují.

To dokládají rozdílné zkušenosti Velké Británie a USA v 70. letech 20. století. USA se dostávalo velké pozornosti, ale byla to právě Velká Británie, která v tomto desetiletí trpěla nejvyšší a nejtrvalejší inflací ze všech hlavních vyspělých ekonomik.

Obě země čelily stejným inflačním šokům, jako bylo arabské ropné embargo v roce 1973, íránská revoluce v roce 1979 a zrušení vazby jejich měn (dolar se oddělil od zlata v roce 1971 a libra šterlinků od dolaru v roce 1972). Proč tedy byla inflace ve Spojeném království výrazně horší?

V každé zemi byla první inflační semínka zaseta nadhodnocením produkční mezery. Ve Spojených státech byl odhad NAIRU - míry inflace nezrychlující nezaměstnanost - výrazně nižší než pozdější odhady. To znamenalo, že Fed se domníval, že má mnohem větší prostor pro uvolnění, než ve skutečnosti měl, a to i v době, kdy vláda v předvolebním období roku 1972 rychle zvyšovala své výdaje.

Ve Velké Británii došlo k většímu nadhodnocení. To usnadnilo "Barberův boom" v letech 1971-74, pojmenovaný podle tehdejšího britského kancléře Anthonyho Barbera, spočívající v rozsáhlém snižování daní do rostoucí ekonomiky s inflací, která již přesahovala 5 %, a také ve velké liberalizaci úvěrového systému, která masivně rozšířila bankovní úvěry a vládní půjčky.

Problémy Spojeného království s inflací byly umocněny rychle rostoucími mzdami, které způsobily výrazný pokles obchodní bilance, což vedlo k vyčerpání rezerv a nakonec ke krizi libry šterlinků v roce 1976 a záchraně ze strany MMF.

Mzdy a produkční mezery však k vysvětlení tristních zkušeností Spojeného království v 70. letech nestačí. Klíčovým faktorem byla mnohem nižší míra autonomie centrální banky.

Bank of England měla v 70. letech jen malou politickou a provozní nezávislost. Její manévrovací prostor byl omezen krátkou dobou splatnosti vládního dluhu. To dávalo BOE omezený prostor pro zvyšování sazeb; když tak učinila, vedlo to k automatickému fiskálnímu uvolnění, protože náklady vlády na obsluhu dluhu rostly. V každém případě měl ve Spojeném království konečnou pravomoc stanovovat úrokové sazby kancléř, zatímco v USA měl tuto odpovědnost guvernér Fedu (i když se o ně mohl opřít).

Barberův Boom souběžného fiskálního a úvěrového uvolnění podpořeného nízkými úrokovými sazbami se v USA nemohl uskutečnit tak snadno. Naopak ve Spojeném království k němu bylo v podstatě zapotřebí vyjádření pouze dvou mužů: kancléře a premiéra.

Nebyl to jen fenomén Velké Británie a USA. Kennedyho škola na Harvardu ve své práci z roku 2018 zjistila, že od 70. do 90. let 20. století existoval pozoruhodný vztah mezi nezávislostí centrálních bank a úrovní inflace, přičemž méně nezávislé centrální banky byly spojeny s vyšší inflací a naopak.

Nevíme, zda to byla strukturálně nízká inflace - způsobená demografií a technologiemi -, která umožnila vládám poskytnout centrálním bankám větší nezávislost, nebo zda to byly centrální banky, které vedly k nízké inflaci.

Ať tak či onak, historie ukazuje, že rostoucí vliv vlády na měnovou politiku má obrovský inflační potenciál. Posledních sto let je plných příkladů - od Výmaru ve 20. letech 20. století přes Maďarsko ve 40. letech 20. století až po měnovou politiku "Stop-Go" v USA v 70. letech 20. století -, kdy velkorysost vlády financovaná centrálními bankami vedla ke skokové inflaci.

Hrozí tedy, že desetiletí relativního klidu na trhu budou narušena, protože někdejší strážci finanční stability - centrální banky - budou odsunuti stranou ve prospěch vrtošivosti vlád toužících po hlasech a podporujících inflaci. Že se nedostaly na seznam největších vynálezů všech dob, není žádným překvapením.


Autor článku: Tyler Durden (Zerohedge)

Překlad: Finanční ninja

Sledujte nás na telegramu: https://t.me/financnininja


POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Důrazně doporučujeme individuální zvážení rizik!

Článek je výlučně názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názory redakce.