Toto jsou globální banky, které mají největší expozici vůči ruským sankcím

01.03.2022

By Tyler Durden (Zerohedge): Jaké banky jsou nejvíce vystaveny hrozbě sankcí vůči Rusku?

Celý originální článek byl publikován zde: 28.02.2022


Otázka tedy zní - které banky jsou nejvíce vystaveny pokračující (a stupňující se) hrozbě sankcí vůči Rusku?


Konkrétně se sankce týkají:

(1) zmrazení aktiv,

(2) schopnosti některých největších ruských bank zpracovávat transakce a

(3) navržený zákaz některých platebních cest (SWIFT).

Modré zvýraznění označuje sankcionované banky
Modré zvýraznění označuje sankcionované banky

Ve své nejnovější zprávě se Goldman Sachs pokouší spočítat expozice, kterým čelí americké a evropské banky vůči těmto hrozbám.

Expozice evropských bank

Při posuzování expozice vůči Rusku používáme údaje z posledního průzkumu EBA (červen 2021); uznáváme, že některé banky zveřejnily novější údaje a že celkový obraz se mohl od června 2021 změnit - ale pro účely srovnatelnosti používáme údaje EBA.

Tyto údaje ukazují, že (i) celková expozice evropských bank (EU/EHP) vůči Rusku je malá ve výši 66 miliard EUR - to odpovídá 0,25 % celkové částky expozice bank, (ii) soustředěná mezi tři banky (RBI, SG a UCG) a (iii) dopad na tyto skupiny je oslaben v důsledku geografické diverzifikace (expozice vůči Rusku je <5 % skupinových úvěrů u všech bank kromě RBI ve výši 9 %). Přímá expozice je proto podle našeho názoru omezená.

Údaje EBA ukazují, že banky s největší expozicí vůči Rusku jsou (k 21. 6.):

UniCredit: Celková expozice ve výši 13,7 mld. EUR (z toho 1,2 mld. EUR je vládní, 12,6 mld. EUR je retailová a korporátní společnost), což odpovídá 1,6 % celkové expozice.

Société Générale: Celková expozice 14,3 mld. EUR (z toho 2,5 mld. EUR vláda, 11,8 mld. EUR maloobchod a korporace), což odpovídá 1,7 % celkové částky.

Raiffeisen Bank International: Celková expozice ve výši 14,3 mld. EUR (z toho 2,4 mld. EUR připadá na státní správu, 11,9 mld. EUR na retailové a korporátní podniky), což odpovídá 9,3 % celkové expozice.

Očekáváme, že velká část současného geopolitického napětí pro evropské banky bude zaměřena na (1) výhled vývoje výnosové křivky, např. potenciálně plošší výnosová křivka a pomalejší/pozdější zvednutí cyklu zvyšování sazeb a (2) dopad potenciálně vyšších cen energií na chování spotřebitelů.

Expozice amerických bank vůči Rusku

Expozice amerických bank vůči Rusku je omezena pouze Citigroup, která má expozici 5,5 miliardy USD, což odpovídá pouze 30 bps celkové globální expozice pro C. To se dělí následovně: 2,3 miliardy USD v půjčkách od ICG, 0,7 miliardy USD v půjčkách GCB, 0,8 miliardy USD nefinancovaných závazků, 1,6 miliardy USD investičních cenných papírů a 100 milionů USD aktiv obchodního účtu (stav ke 3. čtvrtletí 21).


Autor článku: Tyler Durden (Zerohedge)

Překlad: Finanční ninja


Líbí se Vám překlad článku?

Pomozte prosím zachovat provoz stránek Financnininja, i nejmenší finanční příspěvek velice pomáhá. Moc děkuji!