Třetina spotřebitelů vydělávajících čtvrt milionu dolarů žije od výplaty k výplatě

02.06.2022

By Yahoo: SAN FRANCISCO, 1. června 2022 - Společnost LendingClub Corporation dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku průzkumu Reality Check, který se uskutečnil ve spolupráci s PYMNTS.com. Poprvé v této sérii zpráv zkoumá finanční životní styl rostoucího podílu amerických spotřebitelů s nejvyššími příjmy, kteří žijí od výplaty k výplatě, a dopad na jejich schopnost přístupu k úvěrům a řízení dalších výdajů.

Článek byl publikován zde: 01.06.2022

Klíčový závěr: Třetina spotřebitelů, kteří vydělávají 250 000 dolarů ročně nebo více, v současné době žije od výplaty k výplatě.

"Výdělek čtvrt milionu dolarů ročně je více než pětinásobkem celostátního mediánu a představuje jednoznačně vysoký příjem. Skutečnost, že třetina z nich žije od výplaty k výplatě, by vás měla překvapit," řekl Anuj Nayar, ředitel pro finanční zdraví společnosti LendingClub.

"Tito lidé s vysokými příjmy mají průměrné skóre FICO 758 bodů. Jsou úvěruschopní, ale mají vyšší finanční závazky a je u nich větší pravděpodobnost, že využijí svůj kapitál k financování svého života."

Spotřebitelé s příjmy od výplaty k výplatě se dělí do dvou kategorií: ti, kteří mohou snadno platit své účty, a ti, kteří nemohou.

V dubnu 2022 žilo od výplaty k výplatě 61 % amerických spotřebitelů. Třicet šest procent spotřebitelů s příjmy od 100 000 do 150 000 dolarů, 31 % s příjmy od 150 000 do 200 000 dolarů, 26 % s příjmy od 200 000 do 250 000 dolarů a 24 % s příjmy nad 250 000 dolarů žilo od výplaty k výplatě bez problémů s placením účtů. Kromě toho 10 až 12 % spotřebitelů v těchto vyšších příjmových kategoriích žilo v dubnu 2022 od výplaty k výplatě s problémy s placením účtů, zatímco 19 % spotřebitelů se středními příjmy (s příjmy 50 000 až 100 000 USD) a 36 % spotřebitelů s nižšími příjmy (s příjmy nižšími než 50 000 USD) žilo od výplaty k výplatě s problémy s placením účtů.

Využití úvěru k řízení peněžních toků

Úvěrové produkty jsou nástrojem pro řízení peněžních toků pro spotřebitele, zejména pro ty s vyššími příjmy.

Vlastnictví kreditních karet je stále na vysoké úrovni - 81 % dospělých Američanů všech finančních stylů uvádí, že mají alespoň jednu kreditní kartu. Tento podíl roste s rostoucím ročním příjmem, přičemž 95 % spotřebitelů, kteří vydělávají více než 250 000 USD ročně, uvádí, že vlastní alespoň jednu kreditní kartu. U těch, kteří vydělávají více než 250 000 USD, má 48 % z nich dvě nebo tři kreditní karty. Výzkum společnosti PYMNTS také zjistil, že spotřebitelé, kteří vydělávají více než 250 000 USD ročně, se častěji zapojují do používání kreditních karet a osobních půjček než spotřebitelé, kteří vydělávají méně než 50 000 USD. Skutečné využívání kreditních karet, založené na platbách kreditní kartou, se pohybuje od 47 % mezi spotřebiteli s nižšími příjmy po 73 % mezi spotřebiteli s nejvyššími příjmy; z toho vyplývá, že mnoho spotřebitelů své kreditní karty nevyužívá, a to zejména v nižších příjmových skupinách. Využívání osobních půjček se pohybuje od 9 % do 14 %.

Život od výplaty k výplatě: Trendy v oblasti revolvingových úvěrů

Spotřebitelé žijící od výplaty k výplatě mají tendenci mít vyšší měsíční zůstatky na kreditních kartách, a to nezávisle na výši příjmu. Ti, kteří vydělávají více, však s největší pravděpodobností svůj zůstatek každý měsíc zcela splatí.

Průměrný americký spotřebitel podle průzkumu měsíčně využívá 40 % svého dostupného limitu na kreditní kartě. Toto využití je vyšší než 30 %, které často doporučují úvěroví experti pro vnímání úvěruschopnosti. Při průměrném úvěrovém limitu 7 300 USD utratí průměrný americký spotřebitel 2 900 USD měsíčně za dvě kreditní karty.

Spotřebitelé, kteří ročně vydělávají 250 000 USD a více, využívají kreditní kartu v průměru ze 44 % svého výdajového limitu ve výši 10 500 USD. To znamená, že rozdíl mezi úvěrovými limity a výdaji se u osob s nejvyššími příjmy rozšiřuje na 5 900 USD; u průměrného spotřebitele činí tento rozdíl 4 400 USD.

Spotřebitelé žijící od výplaty k výplatě mají vyšší měsíční zůstatky na kreditních kartách nezávisle na ročním příjmu. Zhruba 54 % spotřebitelů, kteří žijí od výplaty k výplatě, "občas" nebo "vždy nebo obvykle" revolvuje své kreditní zůstatky.

"Přetrvávající dopady inflace, která je jednou za generaci, nahlodávají diskreční výdaje Američanů napříč všemi příjmy a ti se stále více spoléhají na úvěrové produkty, aby pokryli nedostatek peněz," dodal Nayar.

Autor článku: Yahoo.com
Překlad: Finanční ninja

Sledujte nás na telegramu: https://t.me/financnininja


POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Důrazně doporučujeme individuální zvážení rizik!

Článek je výlučně názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názory redakce.