V červnu meziroční inflace v ČR vystoupala na 17,2 procenta

13.07.2022
Zdroj: Pixabay.com
Zdroj: Pixabay.com

By ČSÚ/Kurzy: Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,6 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 17,2 %, což bylo o 1,2 procentního bodu více než v květnu.

Článek byl publikován zde: 13.07.2022

Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,6 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 17,2 %, což bylo o 1,2 procentního bodu více než v květnu.


Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 1,6 %. V oddíle bydlení se zvýšily zejména ceny zemního plynu o 5,8 %, elektřiny o 0,6 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 2,5 % a tuhých paliv o 3,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny drůbežího masa o 6,6 %, uzenin o 3,4 %, sýrů a tvarohů o 3,9 %, olejů a tuků o 6,0 %, chleba o 2,0 %, jogurtů o 5,9 % a brambor o 9,5 % (částečně vlivem přechodu nabídky trhu z pozdních na rané brambory). Ceny ovoce meziměsíčně klesly o 2,5 % a vepřového masa o 1,9 %. Růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura byl způsoben zejména zvýšením sezónních cen dovolených s komplexními službami o 11,9 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot a olejů o 3,8 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 byla v červnu 47,22 Kč/l a průměrná cena motorové nafty 46,99 Kč/l.

Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly shodně o 1,6 %.


Meziroční srovnání

"Meziroční růst spotřebitelských cen výrazně zrychluje od loňského července a již překonal hranici 17 %. V červnu k tomuto zrychlování opět nejvíce přispěly ceny potravin, které meziročně vzrostly o 18 %," uvádí Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen ČSÚ.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 17,2 %, což bylo o 1,2 procentního bodu více než v květnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst na 18,0 % z květnového 15,1 %). Růst cen pekárenských výrobků a obilovin zrychlil na 23,8 % (v květnu 20,4 %), masa na 20,4 % (v květnu 17,3 %), položek ve skupině mléko, sýry, vejce na 20,8 % (v květnu 18,6 %), olejů a tuků na 42,0 % (v květnu 32,5 %). V oddíle bydlení vzrostly především ceny zemního plynu o 57,8 % (v květnu o 49,2 %) a tuhých paliv o 34,0 % (v květnu o 30,1 %). V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny dovolených s komplexními službami o 15,4 % (v květnu o 7,6 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v červnu největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 4,6 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, elektřiny o 31,6 %, tepla a teplé vody o 18,1 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly meziročně vyšší ceny mouky o 69,6 %, chleba o 28,6 %, drůbežího masa o 32,8 %, polotučného trvanlivého mléka o 42,3 %, másla o 55,8 %, ostatních jedlých olejů o 58,7 % a cukru o 41,3 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny automobilů o 14,5 % a pohonných hmot a olejů o 47,5 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 23,5 % a ubytovacích služeb o 21,2 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) vzrostly o 20,1 % (v květnu o 19,1 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a dále cen nových bytů pro vlastní bydlení a stavebních prací. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 116,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 19,3 % a ceny služeb o 13,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 9,4 % (v květnu 8,1 %).


Harmonizovaný index spotřebitelských cen

Podle předběžných výpočtů vzrostl v červnu HICP v Česku meziměsíčně o 1,5 % a meziročně o 16,6 % (v květnu o 15,2 %). Podle bleskových odhadů Eurostatubyla meziroční změna HICP v červnu 2022 za Eurozónu 8,6 % (v květnu 8,1 %), na Slovensku 12,5 % a v Německu 8,2 %. Nejvyšší byla v červnu v Estonsku (22,0 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v květnu 8,8 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v dubnu. Nejvíce ceny v květnu meziročně vzrostly v Estonsku (o 20,1 %) a nejméně ve Francii a na Maltě (shodně o 5,8 %).


Autor článku: ČSÚ/Kurzy.cz

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Důrazně doporučujeme individuální zvážení rizik!

Článek je výlučně názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názory redakce.