V rozporu s názorem Bena Bernankeho, zlatý standard podporuje ekonomickou stabilitu

05.07.2022

By Frank Shostak: Cykly konjunktury a poklesu jsou výsledkem politiky centrálních bank, jejímž cílem je stabilizovat ekonomiku. V minulosti docházelo k údajné nestabilitě ekonomik na zlatém standardu, protože úřady vydávaly zlatem nekryté peníze, čímž podkopávaly zlatý standard. Na rozdíl od všeobecně rozšířeného názoru zlatý standard, pokud není centrální bankou zneužíván, nezpůsobuje nestabilitu.

Článek byl publikován zde: 27.06.2022


V současné době se ve světě používají fiat peníze - měna vydávaná vládou, která není kryta komoditou, jako je zlato. Fiat standard je hlavní příčinou současné ekonomické nestability a svádí k domněnce, že zlatý standard by nestabilitu snížil. Většina odborníků však této myšlence oponuje s odůvodněním, že zlatý standard je ve skutečnosti faktorem nestability.

Například bývalý předseda Rady federálních rezerv Ben Bernanke tento odpor zopakoval ve své přednášce na Univerzitě George Washingtona 20. března 2012. Podle Bernankeho zlatý standard brání centrální bance v tom, aby prováděla politiku zaměřenou na stabilizaci ekonomiky z důvodu náhlých šoků. To by zase podle Bernankeho mohlo vést k vážným hospodářským otřesům:

"Vzhledem k tomu, že zlatý standard určuje nabídku peněz, nemá centrální banka příliš možností, jak měnovou politiku použít ke stabilizaci ekonomiky..... Protože jste měli zlatý standard, který vázal peněžní zásobu na zlato, neexistovala pro centrální banku žádná možnost snížit úrokové sazby v době recese nebo zvýšit úrokové sazby v době inflace."

Velkou předností zlatého standardu je, že brání úřadům v provádění neuváženého pumpování peněz. Bernanke ve svém projevu také argumentoval, že vzhledem k relativně nízkému tempu růstu nabídky zlata by to mohlo vést k všeobecnému poklesu cen zboží a služeb, což by mohlo vážně poškodit ekonomiku.

Důležité není tempo růstu peněz jako takové, ale jejich kupní síla. Při expanzi bohatství se při zachování všech ostatních podmínek kupní síla dolarů zvýší a každý držitel dolarů bude disponovat větším bohatstvím.

Bernanke také tvrdil, že dalším významným negativem existence zlatého standardu je, že vytváří systém pevných směnných kurzů mezi měnami zemí, které jsou na zlatém standardu. Neexistuje žádná variabilita, jakou máme dnes, tvrdil Bernanke:

"Pokud dojde k otřesům nebo změnám v nabídce peněz v jedné zemi a třeba i ke špatné politice, pocítí některé z jejich dopadů i ostatní země, které jsou na měnu této země navázány."

Zdá se, že Bernanke argumentoval ve prospěch systému plovoucí měny. Nechápe, že na volném trhu jsou peníze komoditou a dolar ani jiné měny nejsou nezávislými entitami.

Před rokem 1933 se název "dolar" používal pro označení jednotky zlata, která měla hmotnost 23,22 grainů. Vzhledem k tomu, že v jedné unci je 480 grainů, znamená to, že název dolar označoval také 0,04838 unce zlata. To zase znamená, že jedna unce zlata znamenala 20,67 dolaru. Upozorňujeme, že 20,67 dolaru není cena jedné unce zlata v dolarech, jak tvrdí Bernanke a další odborníci. Dolar je pouze název pro 0,04838 unce zlata. Podle Murrayho N. Rothbarda,

"Na čistě volném trhu nikdo netiskne dolary, protože ve skutečnosti žádné dolary neexistují; existují pouze komodity, jako je pšenice, auta a zlato."

Stejně tak názvy ostatních měn znamenaly pevné množství zlata. Na rozdíl od Bernankeho na volném trhu měny vůči sobě neplují. Jsou směňovány podle pevně stanovené definice. Pokud například britská libra představuje 0,25 unce zlata a dolar 0,048 unce zlata, pak se jedna britská libra vymění za přibližně pět dolarů, jak ukázal Rothbard.

Zvýšení nabídky zlata nezpůsobuje cykly boomu a propadu

Podle Rothbarda zvýšení nabídky zlata nezpůsobuje cykly boom-propad. Podle Rothbarda je klíčovou příčinou konjunkturních cyklů zpronevěra, kterou vyvolává měnová politika centrální banky.

Rothbard se domníval, že hospodářský cyklus pravděpodobně nevznikne ve volnotržní ekonomice, kde je penězi zlato a kde neexistuje centrální banka. Podle Rothbarda:

"Inflace je v této práci výslovně definována tak, aby nezahrnovala přírůstek zásoby měny. Tato zvýšení mají sice podobné účinky jako zvýšení cen zboží, ale zároveň se výrazně liší v dalších účincích: (a) prosté zvýšení zásoby měny nepředstavuje zásah do volného trhu, který by penalizoval jednu skupinu a dotoval druhou, a (b) nevede k procesům hospodářského cyklu. (tučně doplněno)"

Abychom tento bod lépe vysvětlili, začneme s barterovou ekonomikou, v níž horník John vyprodukuje deset uncí zlata. Důvodem, proč těží zlato, je to, že pro něj existuje trh. John pak směňuje svých deset uncí zlata za různé zboží a služby.

Postupem času jednotlivci zjistili, že zlato - původně užitečné k výrobě šperků - je užitečné i k jiným účelům, například jako prostředek směny. Nyní začínají zlatu přisuzovat mnohem větší směnnou hodnotu než dříve. V důsledku toho může horník John směnit svých deset uncí zlata za více zboží a služeb než dříve.

Všimněte si, že zlato je součástí fondu bohatství a podporuje život a blahobyt jednotlivce. Pokaždé, když horník John směňuje zlato za zboží, účastní se směny něčeho za něco. Směňuje bohatství za bohatství.

Srovnejte to s papírovými stvrzenkami, které se používají jako prostředek směny. Tyto stvrzenky jsou vydávány bez odpovídajícího zlata uloženého do úschovy. Tím se vytváří platforma pro spotřebu, aniž by se přispívalo do fondu bohatství.

Tisk stvrzenek bez krytí zlatem zakládá směnu ničeho za něco. Tím se zase spouští proces odklonu zdrojů od činností vytvářejících bohatství ve prospěch držitelů stvrzenek bez krytí. To vede k tzv. hospodářskému boomu.

Zastavení vydávání nekrytých stvrzenek zastaví odklon zdrojů k činnostem, které vznikly díky nekrytým stvrzenkám zlatem. V důsledku toho se činnosti nevytvářející bohatství dostávají pod tlak - vzniká hospodářský propad.

Abychom tento bod dále objasnili, uvažujme padělané peníze vytvořené padělatelem. K získání padělaných peněz nebylo vyměněno žádné zboží. (Padělatel peníze pouze vytiskl, a proto se padělané peníze objevily "ze vzduchu"). Jakmile jsou padělané peníze vyměněny za zboží, dochází k tomu, že nic není vyměněno za něco, což vede ke směrování zboží od jednotlivců, kteří zboží vyrobili, k padělateli.

Padělatel tím, že se pustí do nákupu různého zboží, vlastně podporuje výrobu tohoto zboží. Všimněte si, že nárůst výroby zboží by nevznikl, kdyby neexistovaly padělané peníze. Zdroje jsou nyní směřovány na výrobu zboží, které je podporováno padělatelem.

Jakmile se podpora zboží vznikajícího v důsledku činnosti padělatele zpomalí nebo zastaví, zpomalí se nebo zmizí i poptávka po tomto zboží. V důsledku toho se zpomalí nebo přeruší výroba tohoto zboží. Všimněte si, že na základě nárůstu peněz bez zázemí vzniká nárůst výroby zboží. Pokles peněz vytvořených z ničeho má za následek pokles výroby těchto statků. Máme zde tedy rozmach činností, které vznikly v důsledku peněz "ze vzduchu", a jejich úpadek v důsledku poklesu nabídky nepodložených peněz.

Zvýšení nabídky zlata (pokud je používáno jako peníze) sice pravděpodobně způsobí výkyvy v ekonomické aktivitě, ale tyto výkyvy nevznikají v důsledku zásahu do volného trhu. Tyto výkyvy tedy nezpůsobují ochuzení původců bohatství. Těžař zlata (producent bohatství) směňuje zlato za jiné užitečné statky. Nepotřebuje prázdné peníze, aby si bohatství odklonil.

Shrnutí a závěr

Cykly konjunktury a poklesu jsou výsledkem politiky centrálních bank, jejímž cílem je stabilizovat ekonomiku. V minulosti docházelo k údajné nestabilitě ekonomik na zlatém standardu, protože úřady vydávaly zlatem nekryté peníze, čímž podkopávaly zlatý standard. Na rozdíl od všeobecně rozšířeného názoru zlatý standard, pokud není centrální bankou zneužíván, nezpůsobuje nestabilitu.


Autor článku: Frank Shostak

Překlad: Finanční ninja

Sledujte stránky Finanční ninja na Telegramu: https://t.me/financnininja

Pokud se Vám tyto stránky líbí, můžete přispět skrze tlačítko níže

Nebo jako sponzor skrze PREMIUM sekci a mít tak přístup k placeným článkům


POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Důrazně doporučujeme individuální zvážení rizik!

Článek je výlučně názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názory redakce.