Vláda varuje, že zemní plyn bude ve Švýcarsku na příděl

13.07.2022

By Arsenio Toledo: Švýcarská federální vláda varovala, že v případě nedostatku zemního plynu může omezit dodávky energie.

Článek byl publikován zde: 07.07.2022


Švýcarsko získává většinu svého plynu prostřednictvím obchodních uzlů v sousedních zemích Evropské unie, což znamená, že výpadky, které postihují zbytek kontinentu, se dostávají i do vnitrozemského Švýcarska, přestože země má ve srovnání se svými sousedy relativně nízkou poptávku po plynu.

Zemní plyn se na celkové spotřebě energie ve Švýcarsku podílí zhruba 15 procenty. Přibližně 42 procent plynu se používá k vytápění domácností a zbytek využívají různá průmyslová odvětví, včetně výroby, služeb a dopravy.

I přes tuto nízkou poptávku však ministryně energetiky Simonetta Sommaruga zdůraznila, že Švýcarsko je velmi závislé na dovozu ropy a plynu.

"Proto nikdo nemůže zaručit, že plynu bude vždy dostatek pro všechny," uvedla Sommaruga.

Situaci ještě zhoršila pokračující válka Ruska s Ukrajinou. Čtyřicet sedm procent švýcarského dovozu plynu pochází přímo nebo nepřímo z Ruska.

"Nejsme ostrov, takže válka na Ukrajině a celosvětová energetická krize ovlivňují i Švýcarsko. V této souvislosti není jisté, co nás čeká," řekla Sommaruga na tiskové konferenci.

Později připustila, že energetická krize by je mohla tvrdě zasáhnout.

"Proto se staráme o rezervy a připravujeme se na mimořádné situace," dodala.

Švýcaři již mají plány pro případný nedostatek zemního plynu

Ještě před komentářem paní Sommarugy švýcarská federální vláda nastínila plány, jak řešit možný nedostatek zemního plynu, zejména v nadcházející zimě. Vláda varovala, že nebude mít jinou možnost než přistoupit k přídělovému systému, pokud se ukáže, že jiná opatření na podporu národních dodávek plynu nejsou dostatečná.

Již v březnu Švýcarsko schválilo plán na vytvoření rezervy plynu na zimu 2022 až 2023. Vláda i plynárenský průmysl se na realizaci tohoto plánu připravují.

Pět regionálních plynárenských společností již zajistilo téměř 3,8 terawatthodin fyzických zásob plynu. Ty jsou v současné době uloženy v sousedních zemích a představují přibližně 60 % vládního cíle. Vláda pracuje na zajištění dalších možností energetických rezerv.

Švýcarsko rovněž zkoumá možnosti nákupu zemního plynu z evropských zemí, aby snížilo závislost na ruském plynu. V současné době Francie, Itálie a Nizozemsko dodávají Švýcarsku přibližně 20 % plynu, který spotřebovává v zimním období.

Vláda rovněž zkoumá možnosti přídělového systému, na který by se podle ní měly společnosti připravit již nyní. Například společnosti provozující dvoupalivová zařízení, které mohou přejít z používání zemního plynu na extra lehký topný olej, by měly začít plnit své zásobníky oleje již nyní.

Pokud vláda skutečně nařídí zemi přídělové zásobování plynem, přednost při jeho získávání by měly domácnosti napojené na sítě zemního plynu a základní sociální služby mimo školství a veřejnou správu.

Jako první by příděly postihly podniky. Sommaruga uvedla, že zpočátku by se to týkalo nepodstatných funkcí, jako jsou eskalátory a neonové reklamy. Člen švýcarské Spolkové rady a ministr hospodářství Guy Parmelin dodal, že energie by mohla být odpojena také v neobydlených budovách a vláda by mohla prostřednictvím nařízení donutit podniky k přechodu na biopaliva.

Pokud by nedostatek i přes tyto zásahy přetrvával, byly by alespoň dočasně zavedeny kvóty na spotřebu plynu. Výjimky budou uděleny soukromým domácnostem a základním službám, jako jsou nemocnice.

"Úkolem státu je zajistit dobré zásobování země plynem a elektřinou. Chceme za každou cenu zabránit přerušení dodávek, které by mělo silný dopad na podniky a následně by vedlo k hospodářské krizi," uvedl Parmelin. "Děláme vše pro to, aby se naše země mohla této situaci co nejlépe přizpůsobit."


Autor článku: Arsenio Toledo

Překlad: Finanční ninja

Sledujte stránky Finanční ninja na Telegramu: https://t.me/financnininja


Pokud se Vám tyto stránky líbí, můžete přispět skrze tlačítko níže

Nebo jako sponzor skrze PREMIUM sekci a mít tak přístup k placeným článkům


POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Důrazně doporučujeme individuální zvážení rizik!

Článek je výlučně názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názory redakce.