Zlato v dobách inflace a geopolitického napětí

11.04.2022

By Patria: Zlato je obvykle v dobách mezinárodního napětí považováno za útočiště a v březnu, když investoři hledali zajištění před inflací a politickými otřesy, se vyšplhalo nad 2 000 USD za trojskou unci. 8. března se futures na zlato usadily těsně nad 2 043 USD za unci a pohybovaly se tak nadosah historického rekordu (2 069 USD za unci). Zlato díky tomu v únoru a březnu překonalo ostatní aktiva považovaná za bezpečné přístavy, jako jsou americké státní dluhopisy (vzhledem k tomu, že jejich přitažlivost snížila vyšší inflace), japonské jeny a švýcarské franky. Jak se dívá na investice do akcií těžařů zlata společnost Franklin Templeton?

Článek byl publikován zde: 11.04.2022


Západní sankce vůči Rusku také podnítily závazek ruské centrální banky obnovit nákupy zlata, které téměř na dva roky pozastavila.

RCB historicky nakupovala zlato vyrobené v Rusku jako způsob navyšování vládních rezerv, ale nyní může spatřovat jeho výhodu v tom, že není vázáno na žádnou zemi nebo finanční systém.

Sankce také znesnadnily producentům zlata působícím v Rusku globální prodej své produkce, takže ruská vláda zůstává klíčovým kupcem, který může jejich operace udržet v chodu.

Poptávka po zlatých mincích a slitcích byla v posledních několika letech silná. Podporuje ji rostoucí globální inflace a nedávné geopolitické události.

Spotřebitelské ceny v USA zaznamenaly na začátku roku 2022 zrychlující se vzestupný trend a roční míra inflace se vyšplhala na čtyřicetileté maximum. Prémie vůči spotovým cenám se na několika trzích zvýšila, což odráží nedostatek dostupné fyzické nabídky ve srovnání s poptávkou.

Tři činnosti vytváření klíčových hodnot

Zlato si vede dobře, ale stále je tu řada potenciálních sil, které by mohly tento žlutý kov posunout ještě výše. Žlutý kov může těžit z dalších záchvatů volatility a přetrvávajících obav z ekonomického dopadu koronaviru. A další nejistoty přilila do globální ekonomiky také rusko-ukrajinská válka.

Klasickým rysem zlata je jeho velmi nízká korelace s ostatními třídami aktiv, což podporuje vyšší zájem o jeho vlastnictví jako nástroje pro diverzifikaci portfolia na volatilních trzích.

Ti, co chtějí získat expozici na akcie producentů zlata, jsou důležité tři klíčové činnosti vytvářející hodnotu v tomto odvětví:

(1) objevování nových nalezišť zlata;

(2) úspěšný rozvoj nových dolů; a

(3) solidní provoz těžebních aktiv se zaměřením na vytváření silného volného cash flow.

Změny cen na zlatě jsou klíčovou hnací silou pro krátkodobou výkonnost akcií, ale důležité je dívat se i na dynamiku odvětví z dlouhodobého hlediska. Průměrná cena zlata za poslední dva roky přesáhla 1 750 USD za unci, což poskytuje většině producentů vysoké zisky. Měď jako vedlejší produkt, který se v mnoha částech světa často vyskytuje vedle zlata, také podporovala silnou tvorbu hotovosti v roce 2021 a počátkem roku 2022 uprostřed historicky napjaté bilance mezi nabídkou a poptávkou po mědi po celém světě. V mnoha případech také pomohla vyrovnat jednocifernou inflaci nákladů, kterou v současnosti zažívá širší těžební průmysl.

Ziskové marže producentů zlata za poslední dva roky byly mnohem silnější než v předchozích zlatých cyklech. Na rozdíl od těch předchozích se většina zlatých společností nehoní za růstem, ale místo toho se mnohem silněji zaměřuje na kontrolu nákladů a tvorbu hotovosti.

Současný cyklus je také poněkud jedinečný v tom, že velká část nových peněz vstupujících na trh zlata teče do ETF na fyzické zlato. S tím souvisí i to, že dříve táhly cyklus nahoru zlaté akcie, v posledních několika letech jsme ale byli spíše svědky toho, že akcie táhly nahoru naopak rostoucí ceny zlata. V důsledku toho, i přes stále vysokou korelaci, zůstaly valuace poměrně stlačené a násobky mezi cenou a cash flow často dokonce klesaly, i když se ceny zlata pohybovaly výše.

Přitažlivé valuace

Mnohé společnosti těžící zlato se obchodují za velmi nízké násobky ve srovnání s jejich historickými úrovněmi a vypadají levně také ve srovnání s běžným trhem. Většina producentů zlata vytváří i po reinvestici při současných cenách významné cash flow, které může vrátit investorům. To vytváří zajímavou příležitost pro ty, kdo věří, že zlato se může na současných úrovních cen udržet, anebo jít ještě výše.

Předchozí vzestupné cykly na zlatu obvykle přicházely s rozšiřujícími se valuačními násobky akcií, které odrážely názor, že ceny zlata se v budoucnu posune ještě výše a vytvářely tak značný prostor pro případný pokles, pokud by k nárůstu cen zlata nedošlo. Ačkoli očekáváme, že akcie zlatých těžařů zůstanou volatilní, věříme, že riziko poklesu zmírňují současné nižší valuace a silnější rozvahy. Akcie těžařů zlata by proto v prostředí plochých až vyšších cen měly překonat fyzické zlato.

Podle analýzy Franklin Templeton se mnozí menší producenti zlata (společnosti, které jsou obvykle stále ve fázi průzkumu, vývoje a budování nového zlatého dolu) obchodují za výrazně nižší valuace než jejich již produkující kolegové. Společnosti ve fázi vývoje mají příležitost rozvíjet své projekty a svá aktiva, což často vede v průběhu času k rozšiřování násobků, jak se jejich projekty přesouvají do výroby.

Mnozí ze zavedených těžařů zlata s velkou kapitalizací naproti tomu nereinvestovali do svých současných operací dost na to, aby organicky udrželi svou stávající výrobní základnu. V důsledku toho bude akvizice menších společností pravděpodobně účinným způsobem, jak nahradit vyčerpané zlaté rezervy a navýšit růst produkce. V důsledku toho v současné době Franklin Templeton upřednostňuje předprodukční společnosti, protože mohou stále těžit z vyšších cen zlata a zároveň nabízejí lepší příležitosti k uvolnění hodnoty pro akcionáře nezávisle na pohybu cen zlata.

I když ve Spojených státech a mnoha dalších zemích i nadále zaznamenáváme výrazná zlepšení ekonomiky, je globální ekonomika po dvou letech pandemických uzavírek a omezeních stále pod extrémním tlakem a domníváme se, že cesta k úplnému globálnímu oživení ve všech částech světa pravděpodobně nebude hladká. Rusko-ukrajinská válka navíc dále komplikuje cestu k zotavení. V tomto prostředí věříme, že inflace bude v mnoha zemích na předním místě a že se vlády budou snažit zbavit se dodatečného dluhu, který byly nuceny nabrat od začátku pandemie. To může podnítit regionální poptávku po zlatě, které je považováno za osvědčenou alternativu k držení hotovosti v inflačním prostředí.


Zdroj: Franklin Templeton

Autor článku: Patria


POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah. Investování může být rizikové. Budujte své finanční vzdělání. Jedině tak můžete zmírnit případné finanční ztráty a dosahovat zisku.

Článek je výlučně názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názory redakce.